کابین پاشش رنگ مایع(آبشار رنگ)،رنگ پودری،الکترو استاتیک

کابین پاشش رنگ مایع 

جهت جلوگيري از انتشار آلودگي ناشي از پاشش رنگ مايع از کابين آبشار استفاده مي گردد. کابين ها با توجه به تيراژ و ابعاد قطعه و همينطور سطح اتوماسيون مورد استفاده در خط رنگ داراي ابعاد واشکال متنوعي مي باشند.اين کابين ها از ورق هاي گالوانيزه ويا استيل با توجه به سفارش مشتری ساخته مي شود.داشتن محيط کار سالم  و سلامت کارکنان مطابق با استانداردهاي روز دنيا، سبب استفاده روز افزون اين کابين ها در کارخانجات وکارگاه ها شده است.