مشتریان

شرکت حدید مبتکران با مدیریت جناب آقای اله وردی

شرکت لعاب وارکو با مدیریت جناب آقای قدسیان

شرکت ماکارونی دین گو با مدیریت آقای اکرمی

شرکت کلار پویا با مدیریت آقای حسین صدوقی نور آبادی

شرکت آلوم رول با مدیریت جناب آقای محمدی

شرکت صنایع لوستر مهدی با مدیریت آقای انصاری

شرکت تابا الکترونیک با مدیریت اقای افکار

شرکت تکتاز آلومینیوم با مدیریت آقای امیرآبادی

شرکت آلوتک با مدیریت جناب آقای هوشمند

شرکت مرجان صنعت با مدیریت جناب آقای مرجانی

شرکت تکساز فدک با مدیریت جناب آقای فلاح

شرکت آکفادر با مدیریت جناب آقای حبیبی

شرکت پویا تکنیک با مدیریت جناب آقای مرادی

شرکت شودر با مدیریت جناب آقای مسعود قره داغی

شرکت ایران گرما با مدیریت جناب آقای ناصری

شرکت تکنو ظرف با مدیریت جناب آقای رزازان

شرکت تام فیلتر(تام پالایه) با مدیریت جناب آقای علیخان

شرکت پایون با مدیریت جناب آقای حمید مقدسی

شرکت پارسیان پیشرو صنعت با مدیریت جناب آقای فاطمی

شرکت امان فیلتر با مدیریت جناب آقای محمد زین الدین

شرکت آدرینا با مدیریت جناب آقای محمد کریم پور

شرکت پاوان پوشه با مدیریت جناب آقای مرتضی کامیاب

شرکت آلووین با مدیریت جناب آقای قیصری

شرکت فن آوران با مدیریت جناب آقای زرین

شرکت خانیکو با مدیریت جناب آقای بابک خانی

شرکت لاویلوکس با مدیریت جناب آقای محمودیان

شرکت بهین نور با مدیریت جناب آقای سرداری

شرکت کیمیا افراز زاگرس با مدیریت جناب آقای فراهانی

شرکت یکتا آلومینیوم پارس با مدیریت آقای علی محمدی

شرکت شفق با مدیریت آقای شاه کرم