سیستم بازیافت رنگ سایکلون،رنگ پودری،استا امگا،الکترواستاتیک

رنگپاش پودری،الکترو استاتیک،رنگ پودری،کوره رنگ،کابین رنگ،کوره پخت رنگ،کوره کمدی،کوره کمل،کوره باکسی،دکورال،لعاب الکترو استاتیک،دستگاه رنگپاش دستی،دستگاه رنگپاش اتوماتیک،مونوسایکلون

 

 

از جمله امتیازات رنگ های پودری می توان به قابلیت ها بازیافت آن اشاره کرد. با این هدف سیستم هایی مجاور کابین های پاشش قرار می دهند که از طریق هوا رنگ ها را به داخل خود می کشد .این هوا که از کابین ها مکش شده دوباره فیلتر می شود و پودر هایی که در آن معلق هست را به طور کامل جذب می کند.پودر بازیافت شده در محفظه ی زیر سایکلون جمع شده و دوباره به خط رنگ باز می گردد.