کابین رنگ الکترواستاتیک،کابین رنگ پودری،استا امگاESTA OMEGA

الکترو استاتیک،رنگ پودری،سایکلون،مونوسایکلون،پکیج کابین رنگ،کوره رنگ،کابین رنگ،کابین ابشار رنگ،کانوایرهوایی،سیستم بازیافت رنگ،دستگاه پاشش رنگ الکترو استاتیک دستی،دستگاه پاشش الکترو استاتیک اتوماتیک
 
 
کابین رنگ الکترو استاتیک
کابین رنگ پودری
 
کابین محیط بسته ای است که روند پاشش انواع رنگ در آن انجام می گیرد که سیستم بازیافت رنگ نیز به آن متصل شده است و هوا را با استفاده از یک فن از داخل کابین می کشد که از خروج پودرهای مازاد به بیرون کابین جلوگیری می کند.این کابین های رنگ پودری میبایست به وسیله سیم ارت به زمین متصل باشند که الکتریسیته ساکن از روی دیواره کابین تخلیه گردد
در کف کابین رنگ پودری می توان سیستم جارو بک تعبیه نمود که به صورت اتوماتیک رنگ را از کف کابین جمع نماید.
قطعات جهت رنگ آمیزی به کابین پاشش رنگ پودری به صورت دستی یا اتوماتیک انتقال می یابد.در کابین پاشش رنگ پودری فضای مناسب جهت پاشش رنگ بر روی قطعه و یا گردش در نظر گرفته می شوند.کابین پاشش دارای دهانه های ورودی و خروجی،دهنه پاشش رنگ،به صورت دستی و یا اتوماتیک،سیستم روشنایی و دارای لوله های پی ال سی اتصال به سایکلون جهت بازیافت رنگ می باشد.براساس شکل و ابعاد و نوع پاشش دستی و شرایط لازم جهت بازیافت رنگ پودری طراحی و ساخت کابین رنگ انجام می گیرد.
استا امگا