شرکت پاشکار صنعت به برنامه توسعه صنعت ماشین سازی ساخت ایران پیوست.

 

شرکت پاشکار صنعت در جهت حمایت از تولیدات داخلی به برنامه توسعه صنعت ماشین سازی پیشرفته که تحت نظارت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد،پیوست.

 

با کلیک روی لینک زیر به سایت برنامه حمایت از توسعه بازار ماشین آلات صنعتی پیشرفته ساخت داخل،مرتبط می شوید.

 

https://hitechmachine.ir /