هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری

هجدهمین نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری
 
3 لغایت 6 بهمن 1397
 
شرکت پاشکار صنعت ESTA OMEGA  با شرکت در هجدهمین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ،رزین،پوشش های صنعتی،مواد کامپوزیت و صنعت آبکاری تهران آخرین دستاوردهای خود را در صنعت رنگ در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.