خط رنگ جدید پودری،الکترو استاتیک،استا امگا

کاین رنگ پودری،کوره پخت رنگ،الکترو استاتیک،استا امگا،گان پاشش آزمایشگاهی،کانوایر،کانوایر مونوریل،دستگاه پاشش اتوماتیک،ربات رنگپاش،مونوسایکلون،سایکلون،سیستم بازیافت رنگ،آبشار رنگ

خط رنگ جدید پودری الکترو استاتیک

استا امگا