کابین اتوماتیک رنگ آمیزی فیلتر اتومبیل

الکترو استاتیک،رنگ پودری،مونوسایکلون،سایکلون،کوره پخت رنگ،کوره کمل،کوره کمدی،کوره باکسی،کابین رنگپاش پودری،کابین ابشار رنگ،کانوایر مونوریل،کانوایر هوایی،دستگاه پاشش رنگ الکترو استاتیک دستی و اتوماتیک

 

کابین اتوماتیک رنگ آمیزی فیلتر اتومبیل

الکترو استاتیک

استا امگا