اجزای یک کوره،کوره تونلی،کوره کمل،رنگ پودری،الکترواستاتیک

کوره ها،کوره کمل، کوره تونلی 
اجزاي يك كوره
يك كوره بطور بسيار ساده معمولا از سه قسمت اتاق احتراق كه در آنجا انتقال حرارت عمدتا به طرق تابشي توسط گازهاي حاصل از احتراق سوخت در مشعل‌ها به سطح لوله‌هاي حاوي سيال فرآيند صورت مي‌گيرد، بخش جابجايي كه در آنجا انتقال حرارت عمدتا به طريقه جابجايي توسط اين گازها به سيال فرآيند داخل لوله‌هاي اين بخش كه بخشي از آنها همراه با سطوح توسعه يافته (پره يا ميله) جهت افزايش سطح انتقال حرارت و در نتيجه ميزان انتقال حرارت جابجايي مي‌باشند انجام مي‌شود و دودكش كه از آنجا گازهاي حاصل از احتراق از كوره خارج مي‌شوند و دودكش حاوي دريچه‌اي بنام دمپر است كه مكش هوا در كوره را تنظيم مي‌نمايند و نقش مهمي را در عملكرد كوره ايفا مي‌نمايد.

۱- اتاق احتراق

اتاق احتراق كه عنصر اصلي بخش تابش يا تشعشع است و از داخل توسط جداره بازتابنده پوشانده شده و خود نيز توسط قاب فلزي نگهداري مي‌شود. بازتاب ديواره‌ها در اين بخش مهم است. اين مواد نه تنها از گرم شدن بيش از حد ساختمان فولادي جلوگيري مي‌كند بلكه توسط بازتابش روي لوله‌ها دماي داخل محفظه كوره را بالا نگه مي‌دارند. به علاوه، مانند سدي در مقابل ذرات جامد موجود در گازهاي داغ عمل كرده و از نشت آنها روي بدنه جلوگيري مي‌نمايند. زيرا اگر سوخت داراي تركيبات گوگردي باشد، نشت ذرات جامد گاز، منجر به خوردگي اسيد ورقه‌هاي فولادي مي‌گردد از طرف ديگر مواد عايق، افت حرارتي از جدار كوره را كاهش مي‌دهد.
۲- دسته لوله‌هاي بخش جابجايي و تشعشع
مهمترين قسمت يك كوره لوله‌هاي كوره مي‌باشد كه هزينه آن يكي از بزرگترين ارقام در هزينه‌هاي اوليه ساخت كوره را تشكيل مي‌دهد.
عوامل مهم در انتخاب جنس لوله در دماهاي زياد، عمر مفيد، هزينه و شرايط محيطي است كه لوله در معرض آن قرار دارد. عمر مفيد لوله‌هاي كوره بستگي به كاربرد خاص كوره داشته و حتي در شرايط كاربرد يكسان عمر لوله‌هاي سازندگان مختلف كوره متفاوت است.
در شرايط خوردگي و اكسيداسيون ملايم، فولاد كربن‌دار يكي از متداول‌ترين مواد در ساخت لوله‌هاست. علت اين امر، هزينه نسبتا كم، كارايي خوب و قابليت جوشكاري اين آلياژ است. آلياژهاي فولاد در دماهاي زياد معمولا شامل موليبدن كرم سيليس هستند. موليبدن به منظور افزايش در مقابل تنش‌هاي حرارتي، كروم جهت جلوگيري از تشكيل گرافيت بين مولكول‌هاي فولاد و افزايش مقاومت در مقابل اكسيداسيون و سيليس نيز براي جلوگيري از اكسيداسيون بكار برده مي‌شود.
فولادهاي ضد زنگ اساسا آلياژهايي از آهن و كرم و نيكل بوده و در مقابل خوردگي يا اكسيداسيون شديد مقاوم هستند.
در صورت نشت كك روي جداره داخلي لوله‌ها مي‌توان توسط بخار آب و هوا آنها را كك زدايي
(Decoking) كرد. طرز عمل بدين صورت است كه در ابتدا توسط بخار آب با فشار زياد، سيال داخل لوله شسته شده، سپس كك موجود، روي جداره با هوا محترق گرديده و با فشار هوا ذرات آن خارج مي‌شود.
امروزه جهت كك زدايي از يك ماده ساينده همراه گازي با فشار زياد استفاده مـي‌گردد. جهت افـزايش انتـقال حـرارت در بخش جابجايي مـي‌توان از سطوح توسعه يافته (fin) استفاده كرد