کانوایر،کانوایر مونوریلESTA OMEGA

کانوایر
کانوایر مونوریل
کانوایر هوایی
تجهیزات جانبی در خط تولید غالبا نقش مهمی را جهت سرعت وکیفیت تولید محصول ایفا می کند که یکی از آنها کانوایر می باشد
کانوایر در خطوط رنگ و  مونتاژ مورد استفاده قرار می گیرند خطوط رنگ یا مونتاژی که به صورت اتوماتیک یا کانوایر ایجاد شود نسبت به خطوط دستی از لحاظ ظرفیت و حجم کار انجام شده بیشتر خواهد بود.
در خط اتوماتیک قطعه کار بر روی آویز کانوایر قرار میگیرد و در مسیر شروع به حرکت می کند که در طول مسیر می تواند شسته شود داخل خشک کن ،خشک شود داخل کابین رنگ رفته و رنگ به آن پاشیده شود و سپس وارد کوره پخت رنگ شود.تا رنگ پخته شود و سپس قطعه کار از خط خارج خواهد شد.کانوایر مهمترین بخش در خط  رنگ محسوب می شود زیرا اگر متوقف شود  تمام خط مختل خواهد شد.
طول کانوایر را مشتری بر اساس طراحی  اولیه ای که برای خط رنگ شده مشخص میکند.