الکترواستاتیک رنگ پودری و پاشش آن،کوره رنگ،دستگاه رنگ پاش پودری،استا امگاESTA OMEGA

در پاشش الكترواستاتيك رنگ پودر،ذرات رنگ پودر متمايز شده،و رنگ پودر بار مي‌گيرد و بعد به سمت قطعه‌اي كه خود به سیستم ارت متصل است و قصد رنگ آن را با رنگ پودر خواستاریم پاشيده مي‌شود. فايده اصلي اين نوع پاشش از رنگ پودر اتلاف بسيار كم رنگ پودر و ايجاد ضخامت كاملاً يكنواخت روي سطح بوسیله رنگ پودر بدون وجود اپراتور ماهر برای پاشش رنگ پودر است. در ضمن، پوشش‌ رنگ پودر دوام و پايداري زيادي دارد.
در پاشش رنگ پودر الكترواستاتيك،رنگ پودر از درون يك واحد تغذيه و از راه شيلنگ تغذيه به تپانچه (هاي) پاشش رنگ پودر، پمپ مي‌شود و رنگ پودر بدین ترتیب پاشیده می شود.
تپانچه‌ها رنگ پودر را به شكل توده غباري پراكنده، به سمت قطعة رنگ شونده با رنگ پودر هدايت مي‌كنند.
با نزديك شدن ابر رنگ پودر باردار الكترواستاتيك به قطعة متصل به زمين،نوعي ميدان جاذبة الكتريكي ايجاد مي‌شود كه ذرات رنگ پودر را به سوي قطعه ای که قصد رنگ آمیزی آن را با رنگ پودر داریم مي‌كشد و سطح قطعه را با رنگ پودر مي‌پوشاند.
اضافة رنگ پودر پاشیده شده يا رنگ پودر نچسبيده به قطعه براي استفادة ‌مجدد يا دفع،‌ جمع آوري مي‌‌شود. در واحد جمع كننده،‌رنگ پودر از جريان هواي انتقال جدا مي‌شود، سپس رنگ پودر جمع‌آوري شده و براي پاشش مجدد،رنگ پودر را به داخل واحد تغذيه باز می گردانیم.

سپس قطعة‌ پوشيده شده با رنگ پودر را از حوزه‌ پاشش رنگ پودر خارج كرده و قطعه ای که سطح آن با رنگ پودر پوشانده شده است را در معرض گرما قرار مي‌دهد.رنگ پودر در اثر گرما، ذوب شده و روي سطح قطعه ای که با رنگ پودر رنگ آمیزی شده جاري مي‌شود، در اين حالت كيفيت و فرم نهايي پوشش رنگ پودر مشخص مي‌شود.
در روش پاشش رنگ پودر الكترواستاتيك تا حدود 99% از رنگ پودر اضافه پاشيده شده را مي‌توان دوباره جمع‌آوري و به طور مجدد از رنگ پودر استفاده كرد. اتلاف رنگ پودر در اين روش در مقايسه با سيستم‌هاي رنگ‌كاري مايع به كمترين حد خود مي‌رسد.
به علاوه، در اكثر موارد با استفاده از رنگ پودر مي‌توان با يك بار كار، ‌رنگ پودر را بدون جاري شدن رنگ روي سطح قطعه يا بادكردن لاية‌ رنگ كامل كرد.