مونوسایکلون(بازیافت رنگ پودری،الکترواستاتیک)استا امگا،ESTA OMEGA

مونوسایکلون دستگاه بازیافت رنگ پودری

 
 در این دستگاه ها فن ها در مجاورت ذرات رنگ قرار نگرفته و عملیات فیلتراسیون به خوبی و با راندمان بالا انجام می پذیرد.استفاده از فیلتر های استوانه ایی امکان قرار گیری مواد در کنار فن را کاهش می دهد.
سیستم مونوسایکلون سیستم بازیافت قوی می باشد و در مواردی بکار میرود که سیستم پاشش رنگ از دو عدد بیشتر باشد زیرا در این موارد حجم رنگ مورد استفاده بالا خواهد رفت.
تمیز کردن فیلتر های مونوسایکلون به صورت خودکار می باشد،واینکه این سیستم در کاهش هزینه ها نقش موثری داشته است.