کابین رنگ،کابین اتوماتیک،الکترو استاتیک،رنگ پودری،استا امگاESTA OMGA

کابین رنگ،کابین اتوماتیک،استا امگا

کابین محیط بسته ای است که روند پاشش انواع رنگ  در آن انجام می گیرد.البته لازم به ذکر است که سیستم بازیافت رنگ  نیز به آن متصل شده است که هوا را با استفاده از یک فن به داخل کابین می کشد و از خروج پودرهای مازاد به بیرون از کابین جلوگیری می کند.

هر کدام از این کابین ها وظیفه تامین پوشش یک سطح را دارند از اجزای مهم کابین پاشش مایع وجود آبشار آب است که با ریزش پرده آب است که با ریزش پرده آب بطور منظم گرده های رنگ را جذب نموده و جهت لخته نمودن به حوضچه آبگیر کابین که حاوی مواد شیمیایی لخته کننده است انتقال می دهد . مابقی گرده های رنگ اسپری شده معلق در هوا توسط یک دستگاه فن مکنده قوی مکیده می شود . این سیستم اصولاً کمترین ضایعات محیط زیستی و تنفسی را برای اپراتور رنگ کار خواهد داشت .
این کابین ها که برای رنگ خودروها در تعمیرگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند از آنجایی که فیلتراسیون دقیق و گرددش هوای منظمی دارند از وجود هر گونه گرد و غبار در کابین عاری هستند.که از جمله موارد استفاده ی آنها می توان به اتومبیل سواری ،اتوبوس،مینی بوس ،کامیون ها و خودروهای نظامی اشاره کرد.
یکی از انواع کابین های پاشش است که به منظور جلوگیری از ورود ناخالصی و گرد وغبار به محیط کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد.قابلیت این سیستم به گونه ای است که با یک سیم که به آن سیم ارس گفته می شود به زمین متصل شده است که از این طریق بار  الکتریکی که بر روی دیواره ساکن شده است را به طور کامل تخلیه می کند.
از این ابزار که یکی دیگر از انواع کابین های پاشش رنگ است برای رنگ آمیزی با رنگ مایع درون محیطی استفاده می شود که به آن آبشار رنگ گفته می شود.به این ترتیب که روی دیواره ی مقابل اپراتور ، آبشاری ایجاد می شود که با حرکت آب بر روی سطح آن رنگ های معلق جذب می گردد و در نتیجه ی این روند از خروج رنگ از محیط کابین به طور کامل جلوگیری می شود.

از این روش در صنایع ذیل استفاده می شود:

صنایع فلزی

صنایع نظامی

صنایع خودرو سازی

صنایع چوب