کوره رنگ،کوره پخت رنگ

کوره رنگ

کوره پخت رنگ پودری،الکترو استاتیک

کوره ها با توجه به درخواست مشتری و ابعاد تولیدات آنها با طول و عرض و ارتفاع متفاوت ساخته می شود.کوره ها مجهز به تابلو برق و کنترل های لازم جهت اندازه گیری دما و فن سیرکولاسیون

هوای گرم با بهترین تجهیزات و قطعات برقی می باشد.زون حرارتی با استیل نسوز طراحی و ساخته می شود تا درجه حرارت لازم تامین شود.ا پشم سنگ به عنوان عایق استفاده می شود و قابلیت 

نصب کانوایر داخل آن وجود دارد.

کوره رنگ

کوره پخت رنگ

کوره رنگ الکترو استاتیک،کوره رنگ پودری

کابین رنگ،کابین رنگ پودری

 استا امگا