اِستا اُمِگا ESTA OMEGA

شرکت پاشکار صنعت صاحب امتیاز برند استا امگا از وزارت صنایع و معادن در کشور می باشد و این شرکت تنها مرجع قانونی در خصوص فعالیت برند استا امگا می باشد.هرگونه اسفاده غیر قانونی از این برند توسط

قاچاقچیان پیگرد قانونی خواهد داشت.شرکت پاشکار صنعت در خصوص خدمات پس از فروش دستگاههای خریداری شده بصورت تقلبی و قاچاق هیچگونه مسئولیتی ندارد

 

 وبسایت رسمی برند استا امگا در ایران

استا امگا