رنگ های کوره ای،رنگ پودری الکترو استاتیک،استا امگاESTA OMEGA

انواع رنگهای کوره ای  

رنگ پودری و رنگ مایع  

به پوششهایی که عمل خشک شدنشان به کمک حرارت کوره انجام می گیرد رنگ کوره ای گفته می شود. این پوششها معمولا بصورت سیستم های تک لایه اعمال می گردند ودر صنایعی مورد استفاده قرار می گیرند. 


انواع رنگهای کوره ای 
 

به پوششهایی که عمل خشک شدنشان به کمک حرارت کوره انجام می گیرد رنگ کوره ای گفته می شود. این پوششها معمولا بصورت سیستم های تک لایه اعمال می گردند ودر صنایعی مورد استفاده قرار می گیرند که علاوه بر جنبه تزئینی، جنبه حفاظتی نبز مطرح باشد. از قبیل صنایع اتومبیل سازی، صنایع فلزی، ساخت لوازم خانگی، کابینت آشپزخانه، ماشین لباسشویی، یخچال، اوازم اداری، کولر، آبگرمکن، صنایع آلومینیوم و غیره ... .
این رنگها مقاومت خوبی در مقابل آب، مواد پاک کننده، مواد شیمیایی معمولی و... دارند.
بر اساس نوع رنگپایه مورد استفاده در ساخت رنگ کوره ای تقسیم بندی های متعددی وجود دارد که ذیلا به ذکر پاره ای از انواع متداول آن می پردازیم. 

انواع رنگهای کوره ای
1- آلکید آمین
2- اپوکسی استر
3- آکریلیک

1- رنگهای کوره ای آلکید آمین: رنگپایه های آلکیدی که با آمینو رزین ها ترکیب می شوند بر پایه روغنهای خشک نشونده مثل روغن نارگیل یا روغن کرچک یا بر پایه روغنهای نیمه خشک شونده مثل روغن سویا می باشند و بصورت کوتاه روغن یا متوسط روغن مصرف می شوند. آمینو رزین بصورت ماده حد واسط عمل می کند و موجب استحکام، مقاومت شیمیایی و دوام فیلم رنگ می شود. ملامین فرمالدئید از جمله آمینو رزینهای مورد استفاده در رنگهای کوره ای می باشند.
رنگهای کوره ای ساخته شده با آلکید ملامین تحمل حرارت های بالا تا 190 درجه سانتیگراد را دارند در حالی که رنگهای آلکید اوره را نباید بیشتر از 130 درجه سانتیگراد حرارت داد. آلکید ملامین مقاومت شیمیایی بسیار بالا و دوام خارجی زیادی دارد. با وجود این فیلم حاصل از آلکید ملامین خشک و شکننده است و چسبندگی ضعیف تری نسبت به آلکید اوره دارد. در فرمولاسیون ساخت رنگهای آلکید آمین معمولا از ترکیب دو رزین اوره و ملامین استفاده می شود تا فیلم حاصل خصوصیات لازم را داشته باشد.

2- رنگهای کوره ای اپوکسی استر: رزین های اپوکسی استر، محصول واکنش استری شدن رزینهای اپوکسی و اسیدهای چرب هستند. وقتی از اسیدهای چرب غیر اشیاع استفاده شود، رزین حاصل شده، قابل مصرف در پوششهای هوا خشک خواهد بود. از ترکیب رزینهای اپوکسی استر و رزین های ملامین فرمالدئید و اوره فرمالدئید پوششهای کوره ای به دست می آیند. پوششهای ساخته شده با این رزینها چسبندگی خیلی خوبی با فلزاتی مثل آلومینیوم، آهن گالوانیزه و آهن قلع اندود شده دارند. این ویژگی به علت وجود گروههای هیدروکسیل موجود در رزین اپوکسی است. علاوه بر آن از مقاومت شیمیایی بالاتری نسبت به پوششهای آلکیدآمین برخوردار هستند. انعطاف پذیری و مقاومت در مقابل ضربه از دیگر خصوصیات پوششهای ساخته شده با اپوکسی استر است. رنگهای کوره ای اپوکسی استر در دمای 170 تا 180 درجه سانتیگراد و به مدت 15 تا 20 دقیقه پخته می شوند.

3- رنگهای کوره ای آکریلیک: رنگپایه های آکریلیک گرما سخت انواعی از رزینهای آکریلیک هستند که در ساختمان آنها گروههای فعال شیمیایی از قبیل عامل هیدروکسیل (OH-)، کربوکسیل (COOH-)، آمینو (NH2) روی زنجیر پلی مر رزین ترموست وجود دارد. این پلیمرها می توانند با رنگپایه هایی مانند اپوکسی و آمینو رزینها وارد واکنش شوند. در این صورت فیلم سه بعدی حاصل می شود. پوششهای کوره ای به دست آمده از این رنگپایه ها در مقابل مواد شیمیایی، حلال ها، عوامل جوی و رطوبت مقاوم خواهند بود و چسبندگی عالی به فلزات آهنی و غیر آهنی خواهند داشت.
بعضی از سیستمهای گرماسخت اکریلیک همراه رزینهای آمینو (از نوع ملامین) استفاده می شوند.رزینهای اکریلیک مورد استفاده معمولا از کوپلیمر شدن استرهای اکریلیک و منومرهای اسید متاکریلیک تهیه می شوند. پاره ای دیگر از سیستمهای آکریلیک گرما سخت وجود دارند که به تنهایی و بدون استفاده از رزین های دیگر به کار گرفته می شوند.
مونومرهای مورد استفاده به قرار زیر هستند:

 

 
متاکریلیک


اکریلیک اسید