الکترواستاتیک رنگ پودری و مزیت ها،کوره رنگ،کانوایر،استا امگاESTA OMEGA

مزاياي رنگهاي پودري
  
  رنگ پودري به دليل عدم وجود حلال، آلودگي كم و دوام و پايداري بالا در صنعت امروز به طور وسيعي استفاده مي‌شوند. استفاده از رنگ پودري به عنوان يك روش رنگ‌كاري در سال‌هاي اخير به طور چشمگيري رشد كرده است. رنگ پودري هم اينك 15% از بازار رنگ را به خود اختصاص داده و با رنگهاي سنتي مايع رقابت مي‌كنند.
با توجه به مقررات اخير و جاري زيست محيطي در مورد آلودگي و دفع مواد زائد فاضلاب، جايگزيني رنگ مايع با رنگ پودري روز به روز اهميت بيشتري مي‌يابد. مشكل اصلي در رنگ‌كاري با رنگهاي مايع وجود حلا‌‌ل‌هاست. با به كارگيري رنگهاي مايع وجود سيستم‌هاي تهويه، تصفيه و بازيافت حلال براي كنترل تركيبات آلي فرار ضروري است. در عوض، رنگ پودري نوعي فرآيند رنگ خشك است كه در هيچ مرحله‌اي از عمليات رنگ‌كاري از تركيبات آلي فرار استفاده نمي‌شود. در مقایسه  رنگ پودری با رنگهاي مايع می توان به موارد زیر اشاره نمود:  
• حذف كامل حلالها و ضايعات مواد مصرفي از طریق استفاده از رنگ پودری
• 99% از رنگ پودر قابل استفاده است.
• هر كيلوگرم رنگ ، مساحت بيشتري از جسم را توسط رنگ پودری مي پوشاند.
• در رنگ پودر، اشتباهات رخ داده شده قابل رفع است.
• به متخصص و تعداد كارگر كمتري در استفاده از رنگ پودر نیاز است.
•  به سيستم تهويه هواي ضعيف تري در رنگ پودری احتیاج است.
•  بعد از رنگ كردن جسم با رنگ پودری مي توان روي آن کارهای مکانیکی انجام داد.
•  به سلامت افرادي كه با رنگ پودر كار مي كنند ، آسیب  نمی رساند.
•  رنگ پودر به محيط زیست صدمه نمي رساند.
•  پوشش‌دهي عالي و  ضخامت مورد نظر با يكبار پاشش رنگ پودر بدست مي آيد.