ربات پاشش رنگ پودری،دستگاه پاشش رنگ اتوماتیک،الکترواستاتیکESTA OMEGA

دستگاه پاشش رنگ اتوماتیک،الکترواستاتیک
ربات پاشش رنگ پودری
به منظور دستيابي به پوشش يکنواخت سطوح در خط رنگ پودري ، از ربات پاشش استفاده مي شود تا حرکت منظم و ملایم تپانچه ها، در سرعتها و مسافت های مختلف (استروک) توسط کاربر قابل کنترل باشد. با استفاده از رباتهاي پاشش، كاربر قادر خواهد بود تا با برنامه ريزي دقيق ، نحوه پاشش مطلوب و متناسب با قطعه را كنترل نمايد، کورس حرکتي ربات را بدقت برنامه ريزي نمايد و در نتيجه ، اتلاف پودر را به حداقل برساند. سيستم فرمان اين رباتها به تجهيزات پی ال سی مجهز است كه در صورت لزوم، مي توان با افزايش يا كاهش سرعت كانواير، سرعت حركت تپانچه ها متصل به بازوهاي ربات را نيز به طور متناسب تغيير داد .
اين سيستم، قادر به ذخيره سازي بيش از 25 برنامه مختلف پاشش براي هر ربات بوده و كليه اقدامات حفاظتي براي ذخيره اطلاعات سيستم انجام شده است. .