رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگاESTA OMEGA

رنگ پودری
رنگ الکترو استاتیک
رنگ پودری حاوی حلال نمی باشد به همین دلیل به میزان قابل توجهی از احتمال آتش سوزی کاسته می شود.در مقابل تغییرات فیزیکی و شیمیایی این رنگ ها عمر بیشتری نسبت به رنگ های مایع دارند.رنگ برروی تمام قطعه ضخامت یکنواخت داشته و شره رنگ بر روی محصول به وجود نخواهد آمد