کابین رنگ،کابین رنگ پودری،کابین یک طرف پاشش رنگ،الکترواستاتیک،استا امگا

کابین رنگ پودری
کابین یک طرف پاشش رنگ
این کابین از یک طرف باز می باشد و از سه طرف دیگر بسته می باشد.دراین کابین ها قطعات به صورت دستی جابجا می شود واین قطعات یا از سقف آویزان شده و یا روی صفحات گردان قرار می گیرند.این کابین ها براساس ابعادی که مشتری تعیین می کند و بر اساس کاربرد ونیاز آنها ساخته می شود.به همین دلیل اندازه هر کابین یک طرف پاشش رنگ متفاوت از دیگری ساخته می شود
جنس این نوع کابین ها ازاستیل،گالوانیزه یا ورق های روغنی می باشد.این کابین ها اغلب برای کارهای دستی انجام می شودو رنگ به صورت دستی روی قطعات پاشیده می شود.