کابین رنگ الکترواستاتیک،کابین رنگ پودری،کابین دوطرف پاشش،استا امگا

کابین رنگ
کابین رنگ پودری
کابین رنگ دو طرف پاشش
کابین های رنگ دو طرف پاشش در سیستم هایی که قطعات و تجهیزات با کانوایر حمل می شوند مورد استفاده قرار می گیرند.قطعات از طریق کانوایر از یک سوی کابین وارد شده و بعد از اجرای عملیات رنگ کاری و تکمیل مراحل آن از سوی دیگر کابین خارج می شوند.در دو قسمت کابین بسته به ویژگی قطعه کار یک دریچه دارای درب ریلی برای رنگ کاری بصورت دستی طراحی می شود.در این نوع کابین امکان نصب رباط پاشش رنگ وجود دارد
قطعات برای رنگ آمیزی به شیوه دستی یا اتوماتیک به کابین رنگ منتقل می شود.در کابین فضا برای پاشیدن رنگ بر روی قطعه ویا گردش در نظر گرفته شده است.کابین رنگ بر اساس معیارهایی مثل نوع پاشش رنگ به صورت دستی یا اتوماتیک ،شکل،سایز و نیز شرایط و ویژگی هایی برای بازیافت رنگ پودری طراحی و تولید می شوند.در کابین رنگ پاش دهانه پاشش رنگ به شیوه دستی یا اتوماتیک  ،دهانه ورودی و خروجی قطعات و نیز سیستم روشنایی و لوله هایی جهت متصل شدن به سایکلون بازیافت رنگ تعبیه شده است.
رنگ بازیافتی جمع شده واقع در کف کابین جمع آوری شده و بوسیله سیستم بازیافت مکیده شده و ضمن خارج شدن ذرات اضافی موجود درآن خالص شده و دوباره برای مصرف آماده می شود.