پکیج کابین رنگ پودری

پکیج کابین رنگ پودری

پکیج کابین رنگ شامل سیستم بازیافت رنگ، دستگاه پاشش رنگ و دو عدد فیلتر کاتریجی می باشد.

این دستگاه از سقف یا کف دارای گیربکس گردون می باشد و دو عدد فیلنر کاتریجی به وسیله فرمان پالس معکوس تخلیه می شود.

 

استا امگا

الکترو استاتیک

کابین رنگ الکترو استاتیک

کابین اتوماتیک رنگ آمیزی