کوره رنگ الکترو استاتیک

کوره رنگ الکترو استاتیک

کوره رنگ

کوره پخت الکترو استاتیک

پخت رنگ در کوره در حین عملیات رنگ کاری به این صورت است که پس از پاشش رنگ در كابین، قطعه رنگ شده بصورت مكانیزه و یا دستی به كوره پخت انتقال داده می شود. در این مرحله باید در مدت 15 تا 20 دقیقه،

قطعه رنگ شده در دمای 180 الی 220 درجه قرار گیرد و پخته شود. در این مرحله است كه رنگ كاملاً روی سطح مورد نظر تثبیت می گردد، تا حدی كه فلز رنگ شده قابل برش ، خم كاری و پرسكاری می باشد.

در واقع دمای پخت رنگ های پودری به طور معمول بین 180 الی 220 درجه سانتی گراد بوده و حدودا بین 15 الی 20 دقیقه به طول می انجامد. دما یا مدت زمان پخت کمتر از میزان استاندارد باعث ضعیف شدن مقاومت

های مکانیکی و شیمیایی رنگ ها و همچنین ایجاد ظاهر نامطلوب رنگ می شود.

پخت رنگ با دمای بالا و زمان بیشتر از حد استاندارد نیز باعث مات شدن رنگ های براق و تغییر رنگ پوشش های پودری می شود. هنگام انتخاب كوره‌ها برای خط رنگ ‌كاری پودری متغیرهای بسیاری باید بررسی شوند.

 

انواع کوره ها:

کوره باکسی،کوره کمدی،کوره کمل،کوره تونلی و...