الکترواستاتیک رنگ پودری و ترکیبات آن،دستگاه رنگ پاش پودری،استا امگاESTA OMEGA

ترکیبات رنگهای پودری


رنگ پودری حلال ندارد وفرمولاسیون کلی رنگ پودری شامل رزین ،عامل سخت کننده ،پیگمنت رنگی،مواد افزودنی وپرکننده های مختلف می باشد.
اجرای رنگ پودری
سطح قطعه ای که قصد رنگ آمیزی با رنگ پودری را بر روی آن دارید ابتدا زیر سازی وآماده سازی می شود(چربی گیری،سند بلاست ، فسفاته ویا کروماته)سپس باردارشدن ذرات پودر وهوا به وسیله ایجاد ولتاژبالا توسط دستگاه رنگپاش رنگ پودری صورت می پذیرد،در مرحله بعدی قطعه به کوره پخت منتقل می گرددودراین مرحله رنگ پودری ذوب شده وبا انجام فعل وانفعالات شیمیایی پخت صورت می گیرد.
مزایای رنگهای پودری
1- مقدار مصرف رنگ پودری:
هر کیلو گرم رنگ پودری معادل 5/2 کیلوگرم رنگ مایع سطح رنگ آمیزی را پوشش می دهد.
2- کاربری آسان:
رنگهای پودری آماده مصرف بوده ونیازی به هم زدن رنگ،رقیق کردن وتنظیم ویسکوزیته ندارند.
3-تنوع در انتخاب انواع رنگ:
قابلیت انتخاب انواع روکشهای صاف،متالیک،چرمی بافت دار با براقیتها ورنگهای مختلف
4-ایجاد ضخامت بالا:
حتی با یکبار اسپری 70میکرون ضخامت رنگ روی قطعه با رنگ پودری ایجاد میشود و همچنین پدیده نامطلوب شره کردن رنگ اصلا به وجود نمی آید.
5-صرفه جویی در مصرف انرژی:
زمان ودمای پخت برای رنگ پودری کمتر از رنگ کوره ای مایع می باشد.
6-نیاز به حداقل آموزش:
اپراتوری که رنگ پودری را اسپری می کنددر مقایسه با رنگهای مایع احتیاج به آموزش ساده وکمتری دارد.
7- قابلیت تصحیح رنگ آمیزی:
اشتباهات پاشش رنگ پودری بر سطح به وسیله پمپ باد قابل رفع وامکان دوباره کاری میسر می باشد،ولی در سیستمهای رنگ آمیزی مایع، رنگبر لازم است.
8- مقاومت بالای شیمیایی وفیزیکی رنگ پودری:
تحمل بیش از 700ساعت تست سالت اسپری، تست ضربه وخمش قطعه ای که بر روی آن رنگ پودری پاشیده شده است.
9- بدون خطر آتش سوزی وسلامت پرسنل خط رنگ پودری:
به علت عدم وجود حلال یا تینر در رنگ پودری خط،آتش سوزی وجود ندارد. -
-  بخارات مضر حلالهای رنگ در محیط وجود ندارد ،بنابراین مشکلات تنفسی برای پرسنل رخ نمی دهد،همچنین برای رنگ پودری نیازی به تمیزکاری پوست با تینر نبوده ولذا حساسیتهای رایج نیز به وجود نمی آیند.
10-کاهش زمان رنگ آمیزی از طریق رنگ پودری ودر نتیجه سرعت در تولید:
-  مجموعه زمانهای آماده سازی رنگهای مایع برای پاشش ،مدت زمان انتظار قطعه رنگ شده قبل از عملیات پخت،زمان طولانی پخت وزمان تمیزکاری های بعدی ،با استفاده از رنگ پودری صرفه جویی شده ودر نتیجه هزینه های پرسنلی مربوطه نیز کاهش می یابد.
11- کیفیت ممتاز:
سطوح رنگ آمیزی شده با رنگ پودری در مقایسه با رنگ مایع یکنواخت و زیباتر می باشد،واین مسئله در قطعات فلزی با انحناء نمود بیشتری دارد.
12-کاهش ضایعات :
در سیستم رنگ آمیزی مایع حداقل 50%پرت رنگ(غیر قابل بازیافت) وجود دارد ،به علاوه 23%ضایعات ناشی از تبخیر حلال درفرآیند پخت ونیز 14%کاهش حجم در طی پخت روکش داریم که در نهایت تنها13%کل رنگ پاشش شده روی سطوح باقی می ماندولی در سیستم رنگ پودری اگر چه 30%ضایعات ناشی از اسپری وجودداردولی قسمت اعظم آن قابل بازیافت واستفاده مجدد است بنابراین در کل بیش از 95%رنگ پودری پاشش شده روی سطح باقی می ماند ورنگ در طی فرآیند پخت کاهش نمی یابد.