رنگ پودری چیست؟الکترواستاتیک،استا امگا،ESTA OMEGA

رنگ های پودری اولین بار در اواسط قرن بیستم میلادی در آمریکا تولید و مورد استفاده قرار گرفت این رنگ ها شامل ترکیباتی مانند رنگدانه ها،رزین ها و افزودنی های دیگر می باشد. 
رنگ پودری از مخلوط رزین عامل شبکه ایی کننده پیگمنت ها و سایر افزودنی ها بدست امده است.برای تولید این رنگ ها ابتدا مواد اولیه به صورت مذاب با یکدیگر مخلوط می شوند و سپس سرد می گردد.و طی دو مرحله به ذراتی با اندازه بین ده تا صد میکرون تبدیل می شوند.این رنگ ها با استفاده از روش الکترو استاتیک اعمال 
می گردند.
رنگ پودری توسط گان(تفنگی پاشش) الکترو استاتیکی بر روی سطوح مورد نظر پاشش می شودذرات پودر در تفنگی باردار شده ولایه نازک چسبناکی را روی سطح مورد نظر تشکیل می دهند و پس از قرار گرفتن در یک کوره در اثر حرارت ذرات پودری ذوب شده و پس از ایجاد چسبندگی و باند عرضی یک پوشش یکدست،بادوام و غیر قابل انحلال را ایجاد میکند.