کوره باکسی(کمدی)،کوره باکسی دو طرف درب،رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگاESTA OMEGA

کوره باکسی(کمدی)
کوره باکسی دو طرف درب
کوره باکسی دو طرف درب به شکلی طراحی شده که هم بار گیری و هم تخلیه از یک طرف انجام می شود و مناسب کارگاه هایی می باشد که می خواهند کوره را انتهای کارگاه قرار دهند واز یکسوی کوره استفاده کنند.
در این نوع کوره ها از دو کالسکه استفاده می شود این کالسکه ها به صورت طولی و عرضی در حرکت می باشند،وقتی کالسکه ایی وارد کوره می شود و مراحل پخت رنگ را طی میکند کالسکه دیگر در حال بارگیری قطعه می باشد.
در این کوره ها انتقال حرارت هوای گرم (200درجه سانتیگراد)توسط کانال در کف یا بغل کوره انجام می شود و غیر مستقیم می باشد که دارای دریچه های قابل تنظیم است.
برای کنترل درجه حرارت از ترموستات دیجیتال دقیق استفاده می شود و دو عدد فن سانتریفیوژ جهت سیر کوله هوا در قسمت هیتر تعبیه شده است.آب بندی درزهای این کوره ها توسط سیلیکون نسوز انجام می شود.