تجهیزات خط رنگ پودری،الکترواستاتیک،استا امگاESTA OMEGA

تجهیزات خط رنگ پودری،الکترو استاتیک

خط رنگ پودری شامل دستگاه های خاصی (اتوماتیک و دستی)است که رنگ را به صورت پودری بر روی سطوح

 مختلف می پاشد و پس از آن محصول در دما و زمان معینی مورد حرارت قرار می گیرد و در فرآیند ذوب و سرد شدن رنگ به سطحی عایق شده و مقاوم می رسد.

درجریان پخت لازم است با توجه به تفاوت در منحنی رنگ ها میزان دما و هوای کوره کاملا مورد کنترل قرار داشته باشد و جسم رنگ شده در نهایت از کیفیت لازم بهرمند شود.

تجهیزات خط رنگ پودری و کوره های پخت رنگ شامل انواع مختلفی است و این کوره ها می توانند با توجه به اندازه و شکل و حجم و مقدار محصول و قطعات متفاوت باشند.در واقع میتوان کوره ها را بر مبنای ابعاد قطعات کار ساخت.

این کوره ها را در انواع مختلف می توان شمرد:کوره پخت رنگ  باکسی و یا تونلی و کوره پخت رنگ کمل و غیره 

حرارت کوره توسط مبدل حرارتی تامین می گردد،کنترل و تنظیم حرارت کوره توسط ترموستات به روش PID کنترلر قابل تنظیم و کنترل است. از دو پرده هوایی جهت جلوگیری از خروج هوای داخل کوره  استفاده می گردد .

کوره رنگ،کوره پخت رنگ

کابین رنگ

سیستم بازیافت رنگ،مونوسایکلون،سایکلون

دستگاه پاشش الکترو استاتیک دستی،دستگاه پاشش الکترو استاتیک اتوماتیک

گان پاشش پودری،گان پاشش آزمایشگاهی

قطعات یدکی رنگپاش