مونوسایکلون،الکترواستاتیک رنگ پودری و مزایای آن،دستگاه رنگ پاش پودری،کانوایر

،مونوسایکلون،الکترو استاتیک رنگ پودری،دستگاه رنگ پاش پودری،کانوایر

  
  رنگ پودري به دليل عدم وجود حلال، آلودگي كم و دوام و پايداري بالا در صنعت امروز به طور وسيعي استفاده مي‌شود. استفاده از رنگ پودري به عنوان يك روش رنگ‌كاري در سال‌هاي اخير به طور چشمگيري رشد كرده است. رنگ پودري هم اينك 15% از بازار رنگ را به خود اختصاص داده و با رنگ سنتی مايع رقابت مي‌كنند.
با توجه به مقررات اخير و جاري زيست محيطي در مورد آلودگي و دفع مواد زائد فاضلاب، جايگزيني رنگ مايع با رنگ پودري روز به روز اهميت بيشتري مي‌يابد. مشكل اصلي در رنگ‌كاري با رنگ مايع وجود حلا‌‌ل‌هاست. با به كارگيري رنگهاي مايع وجود سيستم‌هاي تهويه، تصفيه و بازيافت حلال براي كنترل تركيبات آلي فرار ضروري است. در عوض، رنگ پودري نوعي فرآيند رنگ خشك است كه در هيچ مرحله‌اي از عمليات رنگ‌كاري از تركيبات آلي فرار استفاده نمي‌شود. در مقایسه ی رنگ پودری با رنگ مايع می توان به موارد زیر اشاره نمود:  
• حذف كامل حلالها و ضايعات مواد مصرفي
• 99% از رنگ پودر قابل استفاده است.
• هر كيلوگرم رنگ ، مساحت بيشتري از جسم را مي پوشاند.
• در رنگ پودر، اشتباهات رخ داده شده قابل رفع است.
• به متخصص و تعداد كارگر كمتري نیاز است.
•  به سيستم تهويه هواي ضعيف تري احتياج است.
•  بعد از رنگ كردن جسم با رنگ پودری مي توان روي آن کارهای مکانیکی انجام داد.
•  به سلامت افرادي كه با رنگ پودر رنگ كار مي كنند ، آسیب  نمی رساند.
•  رنگ پودری به محيط زیست صدمه نمي رساند.
•  پوشش‌دهي عالي و  ضخامت مورد نظر با يكبار پاشش رنگ پودری بدست مي آيد.